Önümüzdeki 5 sene için alınmış bir alan adı, kısa süreli alınmış bir alan adına göre Google için daha